Keresés


Speciális tápszerek
  Felnőtt tápszerek
Alacsony fehérjetartalmú
  Sütés-főzés
  Reggelizőpelyhek
  Húspótlók
  Tészták

Hírek


Hírarchívum

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK   

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF

a NUMIL Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84., cégjegyzékszám: 01-09-260563adószáma: 10806515-2-41; elérhetőségek: telefon: +36 (1) 4527-801, e-mail: info@nutrishop.hu; a továbbiakban: Webshop tulajdonos),

a Kobak Bt. (székhely: 1213 Budapest, Damjanich János út 131/b, cégjegyzékszám: 01-06-737868, adószám: 20904401-2-43) továbbiakban mint Webshop logisztikai intéző,  

és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban:
 Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Webshop tulajdonos és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).  

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte  

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nutrishop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: NutriShop Webáruház) keresztül történik.

1.2 A Vásárláshoz a Weboldalon való regisztráció nem kötelező, de a regisztráció könnyítheti a jövőbeli vásárlásokat, és lehetővé teszi, hogy a vásárló később is visszanézze korábbi rendeléseit, és nyomon követhesse aktuális rendeléseinek státuszát. A regisztrációval Ügyfelünk tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Ha Ügyfelünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a Webshop tulajdonos felelősséget nem vállal.

A NutriShop Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Webshop tulajdonos.  

1.3. A NutriShop Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.  

1.4. A NutriShop Webáruház szolgáltatásait igénybe vevő Vásárló magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 

1.5. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a Kosár tartalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó, a szerződést a Webshop tulajdonos nem iktatja. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is szerződésnek minősül, amelyet a Vásárló a Webshop ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban, személyesen vagy telefonon).

1.6. Az Érdeklődő ill Vásárló az alábbi elérhetőségeken teheti fel kérdéseit, észrevételeit:
A megrendeléssel kapcsolatban:  

Kobak Bt. - Barna Ildikó
mobil: +36 20 431-64-02 (munkanapokon 9:00-16:30 között)
e-mail:
 info@nutrishop.hu   


A NutriShop Webáruházzal illetve a termékekkel kapcsolatban:

Numil Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.
, hétfőtől péntekig: 9.00-16.30

Telefon: +36 (1) 4527-801 (hétfőtől péntekig) 
                Telefax: +36 (1) 4527-750
                e-mail: info@nutricia.hu

2. Regisztráció  

2.1. A jobb oldali Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.  

2.2. A Webshop logisztikai intézőt a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Webshop tulajdonost nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Webshop tulajdonosnak felróható okból hozzáférhetővé válik.  

3. Termékkínálat, ár

3.1. A Weboldalon vény nélkül vásárolható különleges táplálkozási célú élelmiszereket, valamint speciális gyógyászati célra szánt tápszereket vásárolhat. Vásárlás előtt konzultáljon orvosával, védőnőjével vagy dietetikusával! Kérdés esetén a Weboldalon keresztül lehetőség van dietetikus szakembertől tájékoztatást kérni.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség nem kerül felszámolásra. 

4. Megrendelés  

4.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termék csomagolásán található használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval, annak tulajdonságával, használhatóságával kapcsolatban az Ügyfélnek kérdése merülne fel, a Webshop tulajdonos és/vagy Webshop logisztikai intéző a megadott elérhetőségeken áll rendelkezésre.

4.2. A Vásárló a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

4.3. Webshop logisztikai intéző a Vásárló megrendelésének megérkezését követően a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton, automatikusan küldött e-mailben igazolja vissza. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 3 munkanapon belül belül Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Webshop tulajdonos ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4.4 A megrendelés feldolgozása során Webshop tulajdonos a személyre szabott információval kiegészített tájékoztató levelet küldhet Vásárló részére, amelyben a megrendeléssel kapcsolatos részletekről (pl. pontosabb kiszállítási idő) tájékoztatja.

4.5 Hibásan leadott megrendelés esetén a Vásárló módosítási igényét Ügyfélszolgálaton tudja jelezni.

5. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek  

5.1. A Weboldalon keresztül leadott megrendelés során kiválasztott és megrendelt terméket a Webshop logisztikai intéző, a Vásárlónak a megrendelés automatikus visszaigazolását követő négy munkanapon belül szállíttatja ki a Vásárló által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A szállítást a Magyar Posta végzi. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Webshop logisztikai intézőnek nem áll módjában vállalni.

5.2 Amennyiben a kiszállításnak bármi akadálya van, a Webshop logisztikai intéző erről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. A megrendelt terméket a Vásárló előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Webshop logisztikai intéző telephelyén. 

5.3. A kiszállítás díja előre fizetés esetén 1200 Ft, utánvétel esetén 1600 Ft. A Webshop tulajdonos a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 

5.4. A Vásárló köteles az áru átvételére a megrendelés feldolgozása során küldött visszaigazolásában jelzett vagy a Webshop tulajdonos ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. Amennyiben a kiszállításkor a Vásárló nem található a megadott címen, a Futárszolgálat második kiszállítási kísérletet tesz. Meghiúsult kiszállítás esetén a Futárszolgálat maximum 5 napig tárolja a csomagot, ennek lejárta után a Webshop logisztikai intézőnek visszaszállítja.  

5.5. Webshop logisztikai intéző a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmaz. A Vásárló a megrendelt terméket, és az esetleg felmerülő szállítási díjat átvételkor, a Futárszolgálatnak fizeti ki készpénzben. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót terheli.

5.6. A Vásárló termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Webshop tulajdonosnak és Webshop logisztikai intézőnek nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Vásárló bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.  

6. Vásárlástól való elállás joga  

6.1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján a Webshop tulajdonos a Webáruházban árusított termékekre vonatkozóan biztosítja az elállási jogot. Ennek értelmében a vásárlónak a termék kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélküli elállás joga van, amelyet a sértetlen csomagolású termékekre tud érvényesíteni.

6.2 Elállási jog érvényesítése esetén az alábbiak lépnek érvénybe:
Haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Webshop logisztikai intéző visszafizeti a vételárat a kifizetett szállítási díjjal együtt a vásárlónak a vásárlóval egyeztetett módon (banki átutalással, postai úton, stb.).
A visszaszállítással kapcsolatos költségeket a Webshop tulajdonos ésWebshop logisztikai intéző nem köteles állni, a Vásárló nem kötelezheti a Webshop tulajdonost és Webshop logisztikai intézőt a visszaküldés költségeinek fedezésére.
Az elállási jog érvényesítése esetén a Vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül. (
A 17/1999. (II.5.) korm.rendelet az alábbi linken elérhető)

6.3 Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Webshop tulajdonos által megadott elérhetőségek valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával

a postára adás időpontja, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontja az irányadó. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként ajánlott feladni az elállást jelző levelet, így a feladás időpontja a igazolható.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttathatja vissza a Vásárló a Webshop logisztikai intéző címére. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat a Webshop logisztikai intézőnek nem áll módjában átvenni.

A Vásárlónak kiemelten kell ügyelnie a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra a Webshop logisztikai intéző visszatéríti a termék vételárát. (Egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges.)

7. Reklamáció, fogyasztói kifogás

7.1 A NutriShopban vásárolt termékekkel kapcsolatos mennyiségi kifogásait az átvételkor, minőségi kifogásait az átvételtől számított 1 hónapon belül postai úton közölheti a Vásárló az Ügyfélszolgálaton (ld. 1.6 pont). A két hónapon túl közölt kifogásokból eredő kárért a Ptk. 307. § (3) bekezdése alapján a Vásárló felelős. Az átvételkor közölt kifogás esetén szállítónk a teljes megrendelt tételt visszaszállítja.

7.2  A Vásárló az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat bemutatásával a Numil Kft. székhelyén (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 82-84.) érvényesítheti. A Webshop logisztikai intéző a kifogásról jegyzőkönyvet készít, amelyben rögzítésre kerül:

- a fogyasztó neve, címe
- az áru megnevezése és vételára
- a vásárlás időpontja
- a kifogás bejelentésének időpontja,
- a kifogás leírása
- a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény (kicserélés, árleszállítás, vagy elállás)
- a kifogás rendezésérnek módja.

A jegyzőkönyv egy példánya a fogyasztó részére átadásra kerül.

8. Adatkezelés

8.1 A Webshop tulajdonos és Webshop logisztikai intéző a Vásárlók adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.  

8.2 A Weboldal használata során a Numil Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Webshop tulajdonos alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el (pl. webshop logisztikai partner, postai kézbesítő számára).

8.3 A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben az Ügyfél nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

8.4 A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Webshop tulajdonos a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a NutriShop Webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

8.5 A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat a Numil Kft. bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@nutricia.hu  e-mail címen.

8.6 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

9. Egyebek  

9.1. A Webshop tulajdonos és Webshop logisztikai partner nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.  

9.2. A Webshop tulajdonos bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.  

9.3. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.  

9.4. A Webshop tulajdonos áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Vásárló Webshop tulajdonostól vagy megbízottjától (pl.: Webshop logisztikai partner, futárszolgálat) átadott-átvett áru(k) végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Vásárló az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult..  

9.5. Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  

A NutriShop Webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Numil Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Budapest, 2012.08.01.  

 

 

 

 


Bejelentkezés

E-mail cím vagy
Csodabogár kártyaszám:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció

Kosár

Jelenleg 0 terméket tartalmaz
Összesen 0 Ft értékben.

Hírlevél

E-mail:
Név:

Ajánló

www.stimulance.hu
www.nutilis.com
www.fortifit.hu
www.sarcopenia.hu

Nyitólap
Nutriciáról
Speciális tápszerek
Alacsony fehérjetartalmú élelmiszerek
Útmutató
Adatvédelem és jogi nyilatkozat
Vásárlási feltételek
Regisztráció
Elérhetőség

Webáruház-készítés: www.shopmasters.hu copyright 2010 - 2014 ©   nutrishop.hu